A jövő sikeres szakemberei: A vállalatok és a felsőoktatás közös felelőssége

febr 29, 2024 | Fókuszban


A változó gazdasági és technológiai környezetben egyre növekvő igény van olyan szakemberek iránt, akik rendelkeznek a megfelelő készségekkel és kompetenciákkal. A vállalatok és a felsőoktatási intézmények együttműködése kulcsfontosságú ahhoz, hogy sikeresen felkészítsék a jövő generációját a munkaerőpiac kihívásaira.

Hiszen egyaránt fontos szerepük van abban, hogy biztosítsák a hallgatók és a munkavállalók számára az előrelépés és a fejlődés lehetőségét.

Milyen jövőbeli trendek várhatóak a munkahelyeken?

Ahogy a technológia fejlődése és a globalizáció formálja a munkaerőpiacot, úgy változnak és alakulnak át a munkahelyek. A Világgazdasági Fórum 2023-as Future of Jobs jelentése egy átfogó képet ad a változó munkaerőpici környezetről, kiemelve a technológia és más megatrendek átalakító hatását, miszerint:

 • A mesterséges intelligencia és az automatizálás térnyerése felfelé ívelő tendenciát mutat, melynek köszönhetően több szakmában egyszerűsödnek a feladatok, némely pozícióban kevesebb munkavállalóra lesz szükség, ugyanakkor újabb lehetőségek, munkahelyek jönnek létre.
 • A munkaerőpiac fejlődésével, a technológiai változás gyors ütemével és a munka egyre összetettebbé válásával egyetemben a készséghiányok is egyre nőnek.
 • Az említett változások és fejlődések miatt elengedhetetlenné válik a munkavállalók számára az élethosszig tartó tanulás. Hiszen csak így maradhatnak keresettek a munkaerőpiacon.

Milyen készségekkel, kompetenciákkal kell rendelkezniük a munkavállalóknak a jövőben?

A munkahelyek egyre nehezebben találnak megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalót, ez a tendencia pedig tovább fog erősödni. Ahhoz, hogy ez ne így legyen és a munkakeresők is relevánsak legyenek a piacon, számos olyan készség és kompetencia birtokában kell lenniük, amivel alkalmazkodni tudnak a változó munkakörnyezethez és az új technológiákhoz.

A következő években az alábbi készségekre lesz nagy a kereslet:

 • digitális készségek és technológiai tudás
 • analitikus gondolkodás és adatkompetencia
 • folyamatos tanulás és innovációra való nyitottság
 • problémamegoldás, alkalmazkodóképesség
 • kritikus gondolkodás és elemzés
 • kreativitás és kezdeményezőkészség
 • vezetői, döntési készségek, önhatékonyság
 • rugalmasság, önismeret, agilitás
 • emberekkel való együttműködés és jó kommunikációs készség.

Minderre azért van szükség, hogy hatékonyan és megfelelőn tudják használni az informatikai rendszereket és alkalmazásokat, értelmezni tudják az adatokat és ez alapján döntéseket hozni. Megoldást találjanak az új kihívásokra és képesek legyenek együttműködni különböző kultúrákkal, csapatokkal.

Hogyan támogathatják a munkáltatók a következő generációk szakembereinek üzleti kompatibilitását?

A munkáltatók felelőssége már nem csupán a jelenlegi munkavállalók készségeinek fejlesztése, hanem fontos szerepük van abban, hogy a jövő generációja szakmailag felkészült és a üzletileg kompatibilis legyen.

Hiszen a vállalatok rendelkeznek azokkal a forrásokkal és infrastruktúrával, ami biztosítja a szükséges készségek elsajátítását. Ők látják csak igazán milyen kompetenciákra van szükség a cégben, és ők azok, akik felelősek egy megfelelő szervezeti kultúra és munkakörnyezet kialakításáért, amely meghatározza a dolgozók motivációját, elkötelezettségét és teljesítményét.

Tehát a vállalatoknak a jövő generáció szakembereinek üzleti kompatibilitásához biztosítaniuk kell:

 • folyamatos képzést és fejlesztést, hogy naprakész és releváns készségekkel rendelkezzenek a munkavállalók, lépést tartva az új technológiai és piaci trendekkel
 • mentorprogramokat és támogatást, amely segíti a fiatal munkavállalók gyors integrációját és fejlődését
 • diverzitást és inkluzivitást, mert ez lehetővé teszi, hogy különböző hátterű és gondolkodású munkavállalót vonzanak és tartsanak meg, ami segíti az innováció és teljesítmény növelését.

Milyen szerepet játszik, hogyan segíthet a felsőoktatás az üzleti célok elérésében?

Ahhoz, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak a felsőoktatási intézményeknek is jelentős szerepük van. A fiatal munkavállalók itt sajátítják el a szakterületüknek megfelelő alapismereteket, gyakorlati tapasztalatot szereznek és fontos kapcsolatokra tehetnek szert.

A felsőoktatási intézmények úgy segíthetnek az üzleti célok elérésében, hogy olyan aktuális tananyagokat és gyakorlati tapasztalatot biztosítanak a hallgatók számára, amely hozzájárul, hogy naprakész tudással és készségekkel lépjenek a munkaerőpiacra.

Partnerségek kialakítása és szakmai gyakorlatok révén lehetővé teszik a tanulóknak, hogy valós üzleti környezetben szerezzenek tapasztalatot és kapcsolatokat építsenek, ami elősegíti a karrierépítésüket.

Kutatómunka által a hallgatóknak lehetőséget nyújthatnak, hogy addigi ismereteiket kutatásokon és kísérleteken keresztül alkalmazzák. Ezzel önmagukat és a szakterületüket is fejlesztik. Ezen tanulók általában jobban megértik, mélyebben elsajátítják az adott témát és lehetőségük van áttérni az információszerzésről a tudás alkalmazására.

A felsőoktatási intézményeknek továbbá kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a soft skillek fejlesztésére, mint a kommunikáció, a problémamegoldás vagy az együttműködés, amely szintén nélkülözhetetlen a hatékony és sikeres munkavégzéshez.

Ahogy a technológiai és a gazdasági változások új távlatokat nyitnak meg, az ezekre való hatékony reagálás kulcsfontosságú lesz mind a vállalatok, mind a felsőoktatási intézmények számára. Mindkét szektor felelős azért, hogy sikeresen felkészítse a jövő generációját a munkaerőpiac kihívásaira, hogy beilleszkedjenek és hozzájáruljanak a gazdasági fejlődéshez és innovációhoz.

Következő esemény:

Üzlet és felsőoktatás

– Párbeszéddel a közös sikerekért

2024.03.06., 15:00-16:00
Online közvetítés (zárt felületen)

Vendégek:

– Hamarosan

 Moderátor: Fata László – Cafeteria TREND

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

A témáról:

 

Néha a frissen végzett szakemberek ragaszkodnak egy munkahelyhez vagy éppen menekülnek onnan.

Vannak szervezetek, ahol kifejezetten elégedettek az egyetemekről érkező szakemberekkel.

A munkaerőpiacra lépő hallgatók és a munkáltatók optimális kapcsolódásához elengedhetetlen a felsőoktatás és az üzleti világ párbeszéde.

 • Milyen kompetenciákra lesz szüksége 3-5 év múlva a munkaerőpiacnak?
 • Hogyan járulhat hozzá a munkáltató a jövő generációjának üzleti kompatibilitásához?
 • Mivel segítheti – akár ingyen is – a felsőoktatás az üzleti célok elérését?

A gyakornokoktól a közös tervezésig rendkívül széles az együttműködési lehetőségek köre.

Ezeket és a Te kérdéseidet is megbeszéljük a HR Terasz online, élő tapasztalatcseréjében.