Létszámleépítés – Hogyan kezeljük emberközpontúan és hatékonyan?

jún 6, 2024 | Fókuszban

A létszámleépítés az egyik legnagyobb kihívás, amivel a HR szembesülhet. Hiszen az ő feladatuk is, hogy megfelelően kezeljék és végrehajtsák a létszámleépítést, ami nemcsak a kilépő munkavállalók számára jelent nehézségeket, de komoly hatással van a maradó csapat moráljára és teljesítményére is.

Hogyan kezelhető ez a kényes folyamat úgy, hogy minden érintett fél számára a lehető legjobb megoldást kínáljuk, miközben megőrizzük az erős vállalati imázst?

Milyen szempontokat kell szem előtt tartania a HR-nek egy létszámleépítés során?

 

Ahhoz, hogy ez a folyamat minél inkább zökkenőmentes és emberközpontú legyen, a HR-nek a jogszabályok és a munkaügyi előírások pontos betartásán túl több mindenre is oda kell figyelnie, ami a humán és érzelmi oldalát jelenti a létszámleépítésnek.

Mindenekelőtt fontos az empátia, hogy együttérzéssel és tisztelettel bánjunk az elbocsátott dolgozókkal. Hiszen egy önhibájukon kívüli elbocsájtás az életükben egy negatív fejlemény, amely hatással van az anyagi helyzetükre, a jövőbeli kilátásaikra és lelki állapotukra.

Ezért is kiemelten lényeges az átláthatóság és a megfelelő kommunikáció, hogy a dolgozókat időben és részletesen tájékoztassuk a döntés okairól, a folyamat lépéseiről és a várható következményekről. Ha nyíltan beszélünk velük arról, hogy milyen okok vezették a céget a létszámleépítéshez, ez segít nekik megérteni és feldolgozni a kialakult helyzetet.

Érdemes átgondolni azt is, hogyan fogjuk ezt a kommunikációt lefolytatni. Mi a legjobb módja egy ilyen döntés közlésének? Van-e erre alkalmas időszak?

Emellett a pszichológiai támogatás és az átmeneti időszakban nyújtott segítség, például karrier-tanácsadás vagy átképzési lehetőségek, szintén hozzájárulhatnak a létszámleépítési folyamat humánusabb lebonyolításához.

Végül, a vállalat hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, a maradó munkatársak moráljának és elkötelezettségének fenntartása érdekében külön figyelmet kell fordítani a belső kommunikációra és a bizalomépítésre.

 

Hogyan érhető el, hogy létszámleépítésnél a maradó dolgozók továbbra is hatékonyan, komoly bizalomvesztés nélkül végezzék a munkájukat?

 

A maradó munkatársak lelkiállapotának megőrzése szintén egy jelentős kihívás, mivel egy létszámleépítés a cég iránt támasztott bizalmukat is komolyan megrendíti. Sajnos, a bizalom nagy mértékben való csökkenése a vállalat jövőképébe vetett hitük elvesztését eredményezheti, ami végső soron lemorzsolódáshoz vezet.

Ezért fontos gondoskodni arról, hogy a maradó dolgozók továbbra is elkötelezetten és motiváltan végezzék a munkájukat.

A helyzet megoldásának leghatékonyabb módja, ha őszintén és nyíltan beszélünk ezen alkalmazottakkal, amely során részletesen megvitatjuk a létszámleépítés okait, az aktuális helyzetet, valamint a jövőbeli terveket. Ez segít eloszlatni a pletykákat és a bizonytalanságot.

Ilyenkor a megbeszélés hangneme és megközelítése is kulcsfontosságú a maradó dolgozók bizalmának elnyerése érdekében, valamint annak biztosítására, hogy pozitív kilátásokkal tekintsenek a jövőbe. Készséggel kell fogadnunk és megválaszolnunk a munkavállalók kérdéseit is, hogy csökkentsük félelmeiket és aggodalmaikat.

Ezen kívül a munkavállalói morált javíthatjuk például csapatépítő programokkal, egyéni megbeszélésekkel és személyre szabott fejlesztési lehetőségekkel. Az alkalmazottak bevonása a döntéshozatali folyamatokba és az ő visszajelzéseik aktív figyelembevétele szintén növeli az elkötelezettséget és a bizalmat.

Nem utolsó sorban pedig a munkahelyi környezetben fennálló stressz csökkentése érdekében megfontolhatjuk a munkamennyiség újraosztását és szükség esetén az átszervezését.

 

Hogyan támogathatja a munkáltató a kilépőket?

 

A munkáltató több módon is hozzájárulhat a kilépő dolgozók humánus távozásához és jövőjük pozitív alakulásához.

 

Az egyik ilyen, hogy őszintén kommunikáljon velük. Osszon meg annyi információt a létszámleépítésről az elbocsátottakkal, amennyit csak lehetséges, hogy megértsék és el tudják fogadni az őket érintő döntést. Fontos hangsúlyozni számukra azt is, hogy mindez nem az ő hibájuk. A felmondás nem a képességeik vagy a vállalatnál betöltött értékeik miatt van.

 

Az érintetteknek tudniuk kell, hogy a vállalat értékeli az eddigi munkájukat, hozzájárulásukat, és tisztelettel kezeli távozásukat.

Fontos segítség továbbá a karrier-tanácsadás és az átképzési programok biztosítása, amelyek segíthetnek az érintett munkavállalóknak gyorsabban új állást találni. Emellett a munkáltató ajánlólevelet is adhat a kilépőknek, ami segítheti őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.

 

Anyagi támogatással pedig (például végkielégítéssel) átmeneti pénzügyi biztonságot nyújtható az elbocsátott munkavállalóknak.

 

Természetesen az, hogy valakit elbocsátunk még nem kell azt jelentenie, hogy végleg megszakítjuk vele a kapcsolatot. Hiszen a jövőben akár partnerség is kialakulhat belőle valamilyen formában vagy ha változnak a körülmények a cégnél, akkor újra alkalmazhatjuk a dolgozókat.

 

Ehhez kulcsfontosságú az emberséges és tisztelettejes bánásmód a létszámleépítés során. Nélkülözhetetlenek a fent említett segítségek, támogatások is, valamint a hosszú távú kapcsolatok ápolása az elbocsátott alkalmazottakkal.

 

Ne égessünk fel minden hidat magunk mögött, hanem mint egy jó üzleti kapcsolatban, maradjunk nyitottak a további együttműködésre. Így, amikor újra megnyílik egy pozíció, a volt munkavállalóink szívesen térnek vissza, mivel emlékeznek a vállalat emberközpontú hozzáállására és támogatására.